ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคไพบูลย์แบริ่ง
54/82-83 ถ.อ๋องซิมผ่าย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

ติดต่อ
โทร.0-7625-0581-2, 0-7625-0584
โทร. 087-2724334